فارسی

نقشه ذهنی را به صورت آنلاین ایجاد کنید

نقشه ذهنی نموداری است که ایده ها و افکار مختلف را به یک موضوع یا موضوع اصلی متصل می کند. نقشه های ذهنی اغلب برای طوفان فکری ایده ها، برنامه ریزی پروژه ها و سازماندهی اطلاعات استفاده می شود. خالق آنلاین نقشه ذهنی در مقایسه با روش سنتی کاغذ و قلم، روش کارآمدتری برای ساختار ایده‌ها است.
مهٔ 5, 2023 · 3 دقیقه · فرحان رضا