فارسی

محدودیت های ارزیابی برای API های Aspose - راه حل سریع

اگر مشکلی در تأیید مجوز وجود داشته باشد، می توانید در حین کار با Aspose API با برخی استثناها در برنامه های خود مواجه شوید. در چنین مواردی، استثنا ممکن است دارای شرحی مانند: «فقط ارزیابی باشد. ایجاد شده با Aspose. حق چاپ 2003-2020 Aspose Pty Ltd، «حداکثر 4 عنصر (برای هر مجموعه) را می توان در حالت ارزیابی مشاهده کرد»، یا «این سند در اینجا کوتاه شده است زیرا با استفاده از Aspose API در حالت ارزیابی ایجاد شده است». علاوه بر این، می توانید واترمارک ارزیابی یا صفحات کوتاه شده را در فایل های خروجی مشاهده کنید. اجازه دهید راه حل سریع برای عیب یابی چنین مشکلاتی را بررسی کنیم.
ژانویهٔ 2, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا