فارسی

حذف نویز پس زمینه از صدا

می توانید در عرض چند ثانیه نویز پس زمینه را از هر صوتی حذف کنید. به همین دلیل است که برنامه حذف نویز پس‌زمینه مفید است زیرا هر کسی می‌تواند از هر دستگاهی با آن کار کند.
مهٔ 12, 2023 · 4 دقیقه · فرحان رضا