فارسی

بارکد را از PDF در جاوا بخوانید

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد بارکد تعبیه شده در یک سند PDF را به صورت برنامه ریزی شده استخراج و بخوانید. می توانید تصاویر بارکد را از اسناد PDF چند صفحه ای در برنامه های جاوا شناسایی و استخراج کنید. در این مقاله نحوه خواندن بارکد از یک سند PDF با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
سپتامبر 22, 2022 · 10 دقیقه · مزمل خان