فارسی

افکت Blur را روی تصاویر در پایتون اعمال کنید

هنگام پردازش تصاویر در پایتون، ممکن است لازم باشد که افکت تاری را روی یک تصویر اعمال کنید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه محو کردن یک تصویر در پایتون را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 14, 2023 · 3 دقیقه · عثمان عزیز