فارسی

یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل با استفاده از C++

مایکروسافت اکسل به شما امکان می دهد داده ها را به صورت جدولی ذخیره کنید. علاوه بر آن، شما را قادر می سازد تا عملیات پیچیده ای را روی داده ها انجام دهید. کاربردهای اکسل از حفظ بودجه های ماهانه تا مدیریت داده های سازمانی به دلیل مجموعه وسیعی از ویژگی های آن است. در مقایسه با سایر ویژگی ها، یافتن و جایگزینی متن از جمله کارهای ساده تری است که می توانید در اکسل انجام دهید. این مقاله نحوه یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل را به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ نشان می دهد.
فوریهٔ 11, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد