فارسی

با استفاده از C++ نظرات را در کاربرگ های اکسل اضافه کنید

مایکروسافت اکسل گزینه ای را برای اضافه کردن نظرات در فایل های اکسل فراهم می کند. دلایل مختلفی برای اضافه کردن نظرات وجود دارد، مانند توضیح یک فرمول یا افزودن اطلاعات متنی که ممکن است برای خواننده مفید باشد. همچنین ممکن است از نظرات برای پیشنهاد ویرایش در کاربرگ استفاده شود. علاوه بر این، می توانید اندازه فونت، ارتفاع، عرض و غیره نظرات را تنظیم کنید. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از C++ به کاربرگ های اکسل به صورت برنامه نویسی نظرات اضافه کنید.
سپتامبر 6, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد