فارسی

تبدیل CFF به قلم TTF در سی شارپ

ممکن است در برخی شرایط نیاز به تبدیل یک فایل CFF به فرمت TTF داشته باشید. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل CFF به فرمت TTF را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
اکتبر 27, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا