فارسی

SmartArt را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا ایجاد کنید

در ارائه ها، از SmartArt برای ارائه اطلاعات به صورت بصری استفاده می شود. اغلب، ارائه دهندگان از SmartArt برای جذاب تر کردن متن ساده استفاده می کنند. علاوه بر این، برای ایجاد نمودارهای جریان، فرآیندها، روابط بین موجودیت های مختلف و غیره نیز استفاده می شود. در این مقاله، نحوه ایجاد SmartArt در ارائه های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
اوت 22, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز