فارسی

با استفاده از جاوا تم را در ارائه های پاورپوینت اعمال کنید

پاورپوینت طیفی از تم ها را پشتیبانی می کند که می توانید در ارائه ها اعمال کنید. علاوه بر این، شما می توانید تم های خود را بر اساس نیاز خود تعریف کنید. در این مقاله، نحوه استفاده از تم ها در ارائه های پاورپوینت به صورت پویا را یاد خواهید گرفت، به ویژه، این مقاله به نحوه اعمال تم ها در ارائه های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی با استفاده از جاوا می پردازد.
اوت 16, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز