فارسی

شبیه سازی اسلایدها در ارائه های پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد اسلایدها را در ارائه های پاورپوینت شبیه سازی کنید. فرآیند شبیه سازی یک کپی از یک اسلاید را در داخل یا در ارائه دیگری بدون تغییر اسلاید اصلی ایجاد می کند. در این مقاله، نحوه خودکارسازی کلونینگ اسلایدها در ارائه های پاورپوینت را خواهید آموخت. به ویژه، این مقاله نحوه شبیه سازی اسلایدها در یک ارائه پاورپوینت یا از یک ارائه به ارائه دیگر با استفاده از C# را پوشش می دهد.
سپتامبر 7, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز