فارسی

تبدیل COLLADA به EMF در سی شارپ

ما می توانیم نقشه های دو بعدی یا سه بعدی را از فایل های COLLADA به اسناد EMF به صورت برنامه ریزی شده صادر کنیم. فایل های COLLADA توسط برنامه های CAD ایجاد و پشتیبانی می شوند. چنین تبدیلی امکان اشتراک گذاری نقشه ها را در قالب قابل حمل فراهم می کند. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل COLLADA به EMF با استفاده از C# آشنا می شوید.
مهٔ 6, 2022 · 4 دقیقه · دنیس دمنکو