فارسی

اثر اشباع با استفاده از ماتریس رنگی SVG در سی شارپ

اشباع یک تصویر شدت رنگ را توصیف می کند. افکت اشباع یک تکنیک رایج پردازش تصویر است که برای زنده‌تر نشان دادن تصویر استفاده می‌شود. در این مقاله، نحوه دستیابی به اثر اشباع با استفاده از ماتریس رنگی SVG در C# را مورد بحث قرار خواهیم داد.
اکتبر 13, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان