فارسی

ادغام فایل های اکسل - ابزار آنلاین رایگان

فایل های Excel XLS / XLSX خود را به صورت آنلاین به صورت رایگان ادغام کنید. به راحتی چندین فایل اکسل را در چند مرحله در یک فایل واحد ترکیب کنید. فایل ادغام شده را در قالب XLS، XLSX یا PDF دانلود کنید.
فوریهٔ 15, 2023 · 3 دقیقه · عثمان عزیز