فارسی

ادغام تصاویر SVG به فایل PDF یا XPS در سی شارپ

تصاویر SVG (گرافیک برداری مقیاس پذیر) اغلب برای حفظ کیفیت تصاویر استفاده می شوند. در برخی سناریوها، ممکن است لازم باشد چندین فایل تصویری SVG را با هم ادغام یا ترکیب کنید. در این مقاله، نحوه ادغام تصاویر SVG را با یک فایل PDF یا XPS خواهید آموخت. اجازه دهید بخش های زیر را برای جزئیات بیشتر بررسی کنیم.
سپتامبر 18, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا