فارسی

ادغام چندین آرشیو ZIP یا TAR در سی شارپ

در حین کار با آرشیوها از داخل برنامه های NET خود، ممکن است لازم باشد چندین فایل ZIP یا TAR را ادغام کنید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید فایل‌ها و پوشه‌ها را از چندین آرشیو استخراج کرده و در یک آرشیو قرار دهید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه ادغام چندین فایل ZIP یا TAR در سی شارپ را پوشش می دهد. ما ادغام ZIP در ZIP، TAR به TAR، ZIP در TAR و TAR در ZIP را پوشش خواهیم داد.
ژانویهٔ 6, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز