فارسی

ادغام فایل های XPS به صورت برنامه ای در سی شارپ

فایل‌های XPS بر اساس مشخصات کاغذ XML هستند که طرح‌بندی صفحه را نشان می‌دهند. آنها شامل اطلاعاتی در مورد ظاهر و طرح های چاپ هستند. گاهی اوقات ممکن است بخواهید چندین فایل XPS را برای پردازش بیشتر داده ها ادغام کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه ادغام فایل های XPS را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ توضیح می دهد.
مهٔ 10, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا