فارسی

فشرده سازی تصاویر PNG، JPEG و TIFF با استفاده از C#

فشرده سازی تصویر یک روش محبوب برای کاهش اندازه تصاویر است. به شما امکان می دهد فضا و زمان مورد نیاز برای ذخیره و انتقال تصاویر را به ترتیب به حداقل برسانید. تکنیک های فشرده سازی مختلفی در دسترس است که تصاویر را به گونه ای فشرده می کند که کیفیت تصاویر کاهش نیابد. مطابق با آن، این پست چند راه ساده برای فشرده سازی تصاویر PNG، JPEG و TIFF به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C# در اختیار شما قرار می‌دهد.
نوامبر 27, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز