فارسی

اتصال به سرورهای POP3 در جاوا

پروتکل دفتر پست (POP3) یک پروتکل ایمیل است که برای واکشی ایمیل از سرورهای پستی استفاده می شود. هنگام پیاده سازی کلاینت های ایمیل و کار با سرورهای POP3، ابتدا باید برای دسترسی به صندوق پستی یک اتصال برقرار کنید. برای رسیدن به این هدف، در این مقاله نحوه اتصال به سرورهای POP3 در جاوا را یاد خواهید گرفت.
مهٔ 13, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز