فارسی

به سرور SMTP در پایتون متصل شوید

پروتکل انتقال ایمیل ساده (SMTP) یک پروتکل شناخته شده و رایج برای ارسال پیام های ایمیل از برنامه های مشتری به سرور ایمیل است. هنگام پیاده سازی ویژگی های اتوماسیون ایمیل، ممکن است لازم باشد از داخل برنامه های پایتون خود به سرورهای SMTP متصل شوید. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه اتصال برنامه‌نویسی به سرور SMTP در پایتون را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، نحوه ارسال ایمیل پس از اتصال به سرور SMTP را یاد خواهید گرفت.
آوریل 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز