فارسی

اتصال به سرورهای IMAP با استفاده از C#

پروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی (IMAP) رایج ترین پروتکل مورد استفاده برای بازیابی پیام ها از سرور ایمیل است. برای دسترسی به صندوق پستی از برنامه های مشتری خود، ابتدا باید با سرور IMAP ارتباط برقرار کنید. برای رسیدن به این هدف، این مقاله نحوه اتصال به سرور IMAP از طریق SOCKS یا پروکسی HTTP با استفاده از C# را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه به صورت برنامه‌ریزی به یک سرور IMAP دارای SSL متصل شوید.
مارس 12, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز