فارسی

تبدیل DOCX به TXT در پایتون

فرمت‌های MS Word DOC و DOCX معمولاً برای ایجاد اسناد متنی غنی استفاده می‌شوند. می توانید متن، جداول، گرافیک، انیمیشن ها و عناصر مختلف دیگر را به سند DOC/DOCX اضافه کنید. با این حال، در موارد خاص، به عنوان مثال برای تجزیه و تحلیل متن در اسناد Word، باید فایل‌های DOC/DOCX را به صورت برنامه‌نویسی به فرمت TXT تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل DOC یا DOCX به فرمت TXT در پایتون را پوشش می‌دهد.
ژوئن 21, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز