فارسی

با استفاده از C++ DOCX را به DOC یا DOC را به DOCX تبدیل کنید

اسناد Microsoft Word در دو فرمت DOC و DOCX در دسترس هستند. DOC یک فرمت قدیمی است و DOCX جانشین آن است. می توانید فایل های DOCX را به فرمت DOC و بالعکس تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل DOCX به فرمت DOC و فایل DOC به فرمت DOCX آشنا خواهید شد. همچنین خواهید دید که چگونه این تبدیل ها را به صورت انبوه انجام دهید.
ژوئن 28, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد