فارسی

تبدیل DOC یا DOCX به JPG در C#.NET

اغلب شما نیاز دارید که صفحات یک MS Word DOC/DOCX را به صورت برنامه ای در برنامه خود جاسازی کنید. یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده برای چنین مواردی تبدیل فرمت DOC/DOCX به فرمت تصویر است. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های Word DOC یا DOCX به تصاویر JPG در C# .NET آشنا می شوید. علاوه بر این، نحوه کنترل تبدیل DOC به JPG را با استفاده از گزینه های مختلف نشان خواهیم داد.
ژوئن 21, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز