فارسی

تبدیل یک سند Word به EPUB در پایتون

EPUB فرمت محبوبی است که برای انتشارات الکترونیکی معروف به کتاب الکترونیکی استفاده می شود. فایل‌های EPUB را می‌توان در گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و غیره خواند. در موارد مختلف، فایل‌های MS Word به EPUB تبدیل می‌شوند تا سند بر روی پلتفرم‌های خواننده متعدد در دسترس باشد. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه‌ای، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های Word DOCX یا DOC به EPUB با استفاده از پایتون را پوشش می‌دهد.
نوامبر 19, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز