فارسی

تبدیل Word DOC به PowerPoint PPT در پایتون

در موارد خاص، شما باید یک سند Word DOC یا DOCX را به صورت برنامه ریزی شده به یک ارائه PPT یا PPTX PowerPoint تبدیل کنید. برای انجام این تبدیل، این مقاله بهترین و ساده ترین راه تبدیل Word DOC به PowerPoint PPT در پایتون را ارائه می دهد.
سپتامبر 26, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز