فارسی

ایمیل های MSG و EML را با استفاده از C++ به HTML تبدیل کنید

در عصر حاضر، ایمیل یکی از رایج ترین وسایل ارتباطی از طریق اینترنت است. به عنوان توسعه دهندگان نرم افزار، طیف گسترده ای از نیازهای کاربر و سناریوهای استفاده را مشاهده می کنید. یکی از این الزامات ممکن است این باشد که بخواهید محتوای ایمیل را در صفحات وب جاسازی کنید. برای چنین مواردی، باید ایمیل ها را به فرمت HTML تبدیل کنید. در این مقاله نحوه تبدیل ایمیل های MSG و EML به فرمت HTML یا MHTML را با استفاده از C++ به صورت برنامه نویسی می آموزید.
مارس 17, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد