فارسی

تبدیل EPS به PNG یا PDF با استفاده از C#

EPS (Encapsulated PostScript) یک فرمت فایل گرافیکی است که برای توصیف تصاویر یا نقاشی ها استفاده می شود. در سناریوهای مختلف، تصاویر EPS نیز برای قرار دادن در یک سند PostScript دیگر استفاده می‌شوند. EPS شامل یک پیش‌نمایش با وضوح پایین محصور شده است، با این حال، ممکن است نیاز به تبدیل تصاویر EPS به فرمتی داشته باشید که به راحتی بدون هیچ وابستگی نمایش داده شوند. برای چنین مواردی، این مقاله نحوه تبدیل EPS به PNG یا PDF با استفاده از C# را پوشش می دهد.
سپتامبر 21, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز