فارسی

تبدیل فایل های اکسل به پی دی اف با استفاده از ++C

فرمت PDF به طور گسترده ای برای تبادل اسناد بین ذینفعان استفاده می شود. در موارد مختلف، اسناد قبل از اشتراک گذاری به فرمت PDF تبدیل می شوند. بنابراین، PDF به عنوان یک فرمت فایل استاندارد در چنین مواردی شناخته می شود. در این مقاله، تبدیل Excel به PDF را برای برنامه های ++C هدف قرار می دهیم. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه کتاب های کار Excel XLSX یا XLS را با استفاده از C++ به فایل های PDF تبدیل کنید.
ژانویهٔ 19, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز