فارسی

تبدیل فایل های اکسل به HTML با استفاده از جاوا

صفحات گسترده اکسل به شما این امکان را می دهد که داده ها را به شکل جدولی ذخیره کرده و به خوبی سازماندهی کنید. شما می توانید محاسبات را انجام دهید و همچنین انواع مختلف نمودارها و نمودارها را برای تجزیه و تحلیل داده ها تولید کنید. با این حال، در سناریوهای مختلف، ممکن است برای تبدیل کاربرگ‌ها به صفحات HTML نیاز به تبدیل Excel به HTML داشته باشید. به عنوان مثال، هنگام جاسازی محتوای صفحات گسترده در صفحات وب. با توجه به آن، این مقاله قصد دارد نحوه تبدیل فایل‌های اکسل XLSX به HTML را با استفاده از جاوا به صورت برنامه‌ریزی کند.
دسامبر 28, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز