فارسی

تبدیل فایل های HTML به اسناد Word در پایتون

تبدیل HTML به Word در موارد مختلفی برای تبدیل صفحات وب به فرمت DOCX یا DOC انجام می شود. برنامه های مختلف از ویرایشگرهای HTML WYSIWYG برای ایجاد اسناد استفاده می کنند. در این صورت، تولید اسناد Word از HTML به یک ویژگی مفید تبدیل می شود. با در نظر گرفتن چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های HTML به اسناد ورد به صورت برنامه‌نویسی در پایتون را پوشش می‌دهد.
نوامبر 26, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز