فارسی

تبدیل تصاویر به Grayscale در سی شارپ

در موارد مختلف ممکن است نیاز داشته باشید که تصاویر رنگی را به مقیاس خاکستری یا سیاه و سفید تبدیل کنید، مانند پردازش تصویر و غیره. در این مقاله نحوه تبدیل تصاویر رنگی به مقیاس خاکستری با استفاده از سی شارپ را خواهید آموخت. علاوه بر این، این مقاله به طور صریح رنگ خاکستری و باینریزه کردن تصاویر را پوشش خواهد داد.
مهٔ 3, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز