فارسی

MPP را به TIFF در پایتون تبدیل کنید

Microsoft Project یک پروژه را با فرمت MPP ایجاد می کند. ما پروژه ها را در MPP سازماندهی، پیگیری و نگهداری می کنیم. فایل MPP شامل وظایف، منابع، تکالیف، جدول زمانی، بودجه و سایر اطلاعات مرتبط با پروژه است. ما به راحتی می توانیم داده های پروژه را از فایل های MPP به تصاویر TIFF چند صفحه ای به صورت برنامه ریزی شده صادر کنیم. در این مقاله با نحوه تبدیل MPP به TIFF در پایتون آشنا خواهیم شد.
ژانویهٔ 22, 2024 · 5 دقیقه · مزمل خان