فارسی

با استفاده از C++ فایل های XPS یا OXPS را به فرمت PDF تبدیل کنید

اسناد XPS و OXPS چیدمان، ظاهر و اطلاعات چاپ را تعریف می کنند. این اسناد مشابه فایل های PDF هستند. با توجه به محبوبیت بالای فرمت PDF، ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که نیاز به تبدیل اسناد XPS و OXPS به فرمت PDF داشته باشید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه اسناد XPS و OXPS را با استفاده از C++ به فرمت PDF تبدیل کنید.
مهٔ 27, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد