فارسی

XPS یا OXPS را با استفاده از جاوا به سند Word تبدیل کنید

فایل‌های XPS و OXPS اغلب به دلیل ماهیت مستقل از وضوح برای ایجاد خروجی چاپ با کیفیت بالا ترجیح داده می‌شوند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل XPS یا OXPS را به یک سند Word تبدیل کنید. در این مقاله نحوه تبدیل اسناد XPS یا OXPS به یک فایل word با پسوند فایل DOCX یا DOC به صورت برنامه‌نویسی در جاوا بحث می‌شود.
ژانویهٔ 7, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا