فارسی

با استفاده از C++ صفحات PDF را به تصاویر PNG تبدیل کنید

PDF یک فرمت محبوب برای به اشتراک گذاری و چاپ اسناد به دلیل چیدمان ثابت است. با این حال، ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که بخواهید یک تصویر جلد از فایل PDF ایجاد کنید یا صفحات آن را در یک صفحه وب جاسازی کنید. در چنین مواردی، تبدیل فایل PDF به فرمت تصویر مفید خواهد بود. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه صفحات PDF را با استفاده از C++ به تصاویر PNG تبدیل کنید.
ژوئیهٔ 16, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد