فارسی

تبدیل صفحات PDF به تصاویر PNG با استفاده از سی شارپ

PDF به عنوان یک فرمت سند مناسب برای چاپ و اشتراک گذاری در نظر گرفته می شود. با این حال، ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز به تبدیل صفحات یک فایل PDF به تصاویر PNG داشته باشید. به عنوان مثال، هنگامی که می خواهید صفحات PDF را در یک صفحه وب جاسازی کنید یا جلد PDF را تولید کنید و غیره. در این مقاله، نحوه خودکارسازی تبدیل PDF به PNG C# را از داخل برنامه های NET خود خواهید آموخت.
نوامبر 25, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز