فارسی

تبدیل تصویر به پی دی اف در پایتون

در موارد خاص، باید PNG، JPG و سایر تصاویر را به صورت برنامه‌نویسی به فرمت PDF تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک تصویر به PDF در پایتون را پوشش می دهد. همچنین با تبدیل چندین تصویر به یک پی دی اف آشنا خواهید شد.
اکتبر 7, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز