فارسی

تبدیل تصاویر پاورپوینت PPTX به JPG با استفاده از جاوا

ارائه های MS PowerPoint را نمی توان مستقیماً از داخل وب یا برنامه های دسکتاپ نمایش داد. یکی از راه حل های ممکن تبدیل اسلایدها در یک ارائه PPTX به تصاویری مانند JPEG یا PNG است. مطابق با سناریوی فوق، این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه اسلایدها را در یک PPTX به تصاویر JPG با استفاده از جاوا تبدیل کنید. API تبدیل PPTX به JPG با استفاده از جاوا تصویر PPTX را به JPG تبدیل کنید ابعاد تصویر را در تبدیل PPTX به JPG سفارشی کنید Java PPTX به JPG Image Conversion API Aspose.
اکتبر 21, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز