فارسی

تبدیل MPP به TIFF در جاوا

Microsoft Project اجازه ایجاد، سازماندهی، ردیابی و نگهداری پروژه ها را در قالب MPP می دهد. یک فایل MPP وظایف، منابع، تکالیف، جدول زمانی، بودجه و سایر اطلاعات مرتبط با پروژه را ذخیره می کند. در این مقاله با نحوه تبدیل MPP به TIFF در جاوا آشنا می شویم.
اکتبر 31, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان