فارسی

تبدیل PUB به PPT یا PPTX در جاوا

فایل های Microsoft Publisher معمولا برای طراحی و ایجاد اسناد برای انتشار در مقیاس بزرگ استفاده می شود. در برخی سناریوها، ممکن است لازم باشد فایل PUB را به PPT یا PPTX Presentation تبدیل کنید. مطابق با آن، مقاله نحوه تبدیل یک فایل Publisher PUB به یک فایل PPT یا PPTX Presentation در جاوا را شرح می دهد.
دسامبر 11, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا