فارسی

PUB را با استفاده از C++ به تصویر تبدیل کنید

فایل های Microsoft Publisher (PUB) برای چاپ یا انتشار اطلاعات استفاده می شود. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که باید این فایل ها را به اشتراک بگذارید و طرف دریافت کننده به Microsoft Publisher دسترسی نداشته باشد. در چنین مواردی، تبدیل این فایل ها به تصاویر قبل از اشتراک گذاری می تواند مفید باشد. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه فایل های PUB را با استفاده از C++ به فرمت های تصویری مختلف تبدیل کنید.
ژوئیهٔ 23, 2021 · 6 دقیقه · محمد احمد