فارسی

تبدیل STL به USDZ در سی شارپ

فایل های STL در ساخت به کمک کامپیوتر استفاده می شوند زیرا این فایل ها حاوی اطلاعات هندسی سه بعدی هستند. در حالی که یک فایل USDZ اغلب برای ایجاد صحنه های مبتنی بر واقعیت افزوده استفاده می شود. در موارد استفاده خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل STL را به فرمت USDZ تبدیل کنید. در این مقاله نحوه تبدیل یک فایل STL به یک فایل USDZ به صورت برنامه نویسی در سی شارپ توضیح داده شده است.
مارس 28, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا