فارسی

تبدیل GeoJson به TopoJson و بالعکس با استفاده از C#

GeoJSON برای نمایش ویژگی های جغرافیایی با ویژگی های غیر مکانی استفاده می شود. در حالی که، TopoJSON یک توسعه دهنده GeoJSON است که از توپولوژی استفاده می کند. شما می توانید GeoJSON را به TopoJSON و همچنین TopoJSON را به GeoJSON بر اساس نیاز خود تبدیل کنید.
مارس 2, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا