فارسی

تبدیل فایل های TXT به PDF در جاوا

Notepad ساده ترین ابزار برای یادداشت نکات مهم و ایجاد یادداشت های سریع در یک فایل TXT است. از آنجایی که فایل های TXT از ویژگی های پیشرفته مانند نظرات و غیره پشتیبانی نمی کنند، به فرمت PDF تبدیل می شوند. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل فایل های TXT به فرمت PDF با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
نوامبر 1, 2021 · 2 دقیقه · عثمان عزیز