فارسی

تبدیل USDZ به PDF در سی شارپ

فایل های USDZ به دلیل قابلیت استفاده در سناریوهای واقعیت افزوده محبوب می شوند. با این حال، تعداد محدودی از برنامه ها از مشاهده یا دستکاری چنین فایل هایی پشتیبانی می کنند. بنابراین ممکن است در شرایط خاصی به دلیل پشتیبانی چند پلتفرمی از فایل‌های PDF، نیاز به تبدیل فایل USDZ به فرمت PDF داشته باشید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل USDZ به یک فایل با فرمت PDF را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ پوشش می دهد.
مهٔ 11, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا