فارسی

Word DOC را به PNG، JPEG، BMP، GIF یا TIFF در جاوا تبدیل کنید

در موارد مختلف، ما باید اسناد MS Word را در برنامه های خود به صورت برنامه ای نمایش دهیم. یکی از راحت ترین راه ها در چنین سناریوهایی تبدیل از DOCX/DOC به فرمت های تصویری است. برای انجام این کار، در این مقاله، نحوه تبدیل فایل‌های Word DOC یا DOCX را به تصاویر PNG، JPEG، BMP، GIF یا TIFF در جاوا خواهید آموخت. علاوه بر این، نحوه کنترل تبدیل Word به تصویر را با استفاده از گزینه های مختلف پوشش خواهیم داد.
مهٔ 2, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز