فارسی

Python MS Word Automation – ایجاد، ویرایش یا تبدیل اسناد Word با استفاده از Python

به عنوان یک توسعه‌دهنده پایتون، می‌توانید MS Word را برای ایجاد اسناد جدید Word، ویرایش یا اصلاح اسناد موجود، تجزیه یا تبدیل آنها به فرمت‌های دیگر بدون استفاده از مایکروسافت آفیس خودکار کنید. در این مقاله، نحوه خودکارسازی MS Word برای ایجاد، ویرایش، تجزیه یا تبدیل اسناد Word با استفاده از پایتون را خواهید آموخت.
مهٔ 31, 2022 · 8 دقیقه · مزمل خان