فارسی

تبدیل اسناد Word به Markdown در جاوا

امروزه، Markdown (فرمت MD به طور گسترده ای برای نوشتن مقالات آنلاین، وبلاگ ها و اسناد انتخاب شده است. با این حال، به خاطر سپردن و نوشتن نحو آن در مورد اسناد با اندازه بزرگ دشوار می شود. برای سهولت کار، می توانید محتوا را در MS Word بنویسید. و سپس فایل DOCX یا DOC را به Markdown تبدیل کنید.برای انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل اسناد Word به فایل های Markdown (.md) با استفاده از جاوا را شرح می دهد.
نوامبر 1, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز