فارسی

اسناد Word را به PNG، JPEG یا BMP در پایتون تبدیل کنید

تبدیل فایل های MS Word به فرمت های تصویری به شما امکان می دهد صفحات سند را در برنامه های وب یا دسکتاپ خود جاسازی کنید. به منظور انجام این تبدیل از داخل برنامه های پایتون، این مقاله نحوه تبدیل فایل های Word DOCX یا DOC به تصاویر PNG، JPEG یا BMP با استفاده از پایتون را پوشش می دهد. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از گزینه های مختلف، تبدیل Word به تصویر را کنترل کنید.
نوامبر 4, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز